Kontakt

Voss Idrettshall er ein stor fleirbrukshall som kan nyttast til mange forskjellige arrangement og idrettar

Idrettshallen er driftet av Vossabadet

Besøksadresse
Idrottsvegen 13